dotek radosti


+420 774 206 888
dotekradosti@seznam.cz

blatouch

06.04.2014 09:22

Kdo odemyká tůňky?
Kdo probouzí potok z ledu?
Kdo dokáže z jedné buňky
namnožit žlutého neposedu?

To blatouch svítí časně z jara
Všem žabkám a všem vodomilkům
Jak policejní šťára
Vyhledá vhodná místa k trylkům

Za doprovodu chladné vody
Z bahen otevře svá zlatá ústa
Aby zapěl jarní ódy
Do míst na břehu, jež jsou pustá